Lid worden

Inschrijfformulier Lidmaatschap

 

Is uw interesse gewekt en wilt u lid worden bij de Hippische Sportvereniging Sint-Martinus?
Dat kan, u bent van harte welkom. U kunt dan hieronder het digitale inschrijfformulier vinden. Dit formulier kunt u handig online invullen en wordt dan met één druk op de knop (helemaal onderaan doorgestuurd naar de juiste persoon. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Hij of zij zal u dan op de hoogte brengen van alle ins en outs van de vereniging en een inschrijfformulier toesturen wat u kunt invullen en afgeven.

 

CONTRIBUTIE BASISLIDMAATSCHAP 2021 €150,00

 

 

Persoonlijke gegevens


U verplicht zich tot deelname aan kantine-, onderhoudsdienst of overige taken (met uitzondering van administratief lidmaatschap en administratief lidmaatschap+). Leden onder de 18 jaar dienen zich hierin te laten vertegenwoordigen door één van de ouders of verzorgers.

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds automatisch verlengd (afmelden vóór 1 oktober). Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt geen contributie teruggegeven.

Kosten lidmaatschap:
Onderstaande mogelijkheden kunnen alleen in combinatie met Lidmaatschap:


(Per gezin hoeft dit maar 1 keer aangeschaft te worden en het is gekoppeld aan het basis lidmaatschap)

Tevens verklaar ik hierbij op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement.

Naam één van de ouders/verzorgers (indien lid jonger dan 18 jaar)

Doorlopende machtigingSEPA

Vul onderstaande machtiging altijd in! Ook als u hierboven bij ’Naam ouders/verzorgers’ al uw gegevens heeft ingevuld!

Naam: Hippische Sportvereniging Sint-Martinus
Adres: Molenwijkseweg 5
Postcode: 5282 KA
Woonplaats: Boxtel
Land: Land
Incassant ID: NL85ZZZ402164620000
Kenmerk machtiging: Uw lidmaatschapsnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hippische Sportvereniging Sint-Martinus doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van uw lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hippische Sportvereniging Sint-Martinus.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.